Polityka likwidująca ubóstwo

Mijają trzy lata odkąd rząd wprowadził program "500 plus". Dzięki temu programowi wiele rodzin stanęło na nogi i wyszło z kłopotów finansowych. Ale to nie jedyne programy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej realizowane od 2015 roku.

Zobacz więcej