Techniczne bankructwo Rosji

Po raz pierwszy od ponad 100 lat Rosja nie wywiązała się ze spłaty zagranicznego długu.

Zobacz więcej