Polska Wschodnia odzyskuje blask

Nowe możliwości komunikacyjne, wyższy standard życia, więcej turystów - to cele Strategii Karpackiej. W Krasiczynie przedstawiciele rządów państw naszego regionu przyjęli Deklarację Karpacką. Ma zacieśnić współpracę międzynarodową, dając dodatkowy impuls do rozwoju Polski Wschodniej, długo nazywanej Polską "B" i marginalizowanej.

Zobacz więcej