Historia Europy według Brukseli

Jego budowa trwała 10 lat. Pochłonęła ponad 55 milionów euro. Otwarty niedawno w Brukseli Dom Historii Europejskiej, miał być demonstracją jedności i wspólnej historii Europy, ale już wywołał spory i kontrowersje. Zamiast pokazywać dzieje Starego Kontynentu, prezentuje wybrane wątki. A wielu ekspertów twierdzi wręcz, że mamy do czynienia z fałszowaniem historii.

Zobacz więcej