Skuteczna ochrona polskiej granicy

Elektroniczna zapora na wschodniej granicy spełnia swoją rolę. Jak dotąd nie odnotowano żadnej skutecznej próby sforsowania polsko-białoruskiej granicy przez nielegalnych imigrantów. Zobacz więcej