Zgromadzenie Parlamentarne OBWE o Ukrainie

Wojna na Ukrainie jest tematem jesiennej sesji Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE w Warszawie. W Zgromadzeniu nie biorą udziału przedstawiciele Rosji i Białorusi, ponieważ Polska odmówiła wydania im wiz. Podziękował za to prezydent Zełeński.

Zobacz więcej