Test obrony planetarnej

Nad ranem sonda NASA zderzyła się z planetoidą Dimorphos.

Zobacz więcej