Raport z frontu

Dziś może zapaść decyzja o nadaniu Ukrainie statusu kraju kandydującego do Unii Europejskiej.

Zobacz więcej