Mińsk nie zrezygnował z presji na granicę

W Wilnie z inicjatywy Litwy, Polski, Grecji i Austrii ważne spotkanie ministrów spraw wewnętrznych krajów członkowskich poświęcone zarządzaniu granicami zewnętrznymi Unii Europejskiej.

Zobacz więcej