"Podatek Tuska" uderzył w Polaków

Obecny kształt unijnej polityki klimatycznej oraz zasad funkcjonowania systemu handlu prawami do emisji CO2 w Polsce to efekt decyzji podejmowanych rząd Donalda Tuska. Tak wynika z raportu posła Janusza Kowalskiego.

Zobacz więcej