Nowi błogosławieni dla Kościoła i Polaków

Służyli Kościołowi, narodowi i człowiekowi, zwłaszcza opuszczonemu i prześladowanemu. Prymas Stefan Wyszyński i matka Elżbieta Róża Czacka dla kilku pokoleń Polaków byli świętymi, ale wczoraj oficjalnie ich kult ogłosił Kościół. To oznacza, że ich misja w pewien sposób zaczyna się - na nowo.

Zobacz więcej