Opór wobec dyktatu Brukseli

Nie możemy być gorzej traktowani we Wspólnocie. Musimy działać tak, żeby gospodarka nie odczuła bezprawnego zachowania Unii Europejskiej - mówił, w programie "Jedziemy", wiceminister sprawiedliwości - Sebastian Kaleta.

Zobacz więcej