Rola kardynała w Kościele i Polsce

"Non possumus!" - "Nie możemy!" - tymi dwoma słowami polscy biskupi odpowiedzieli na żądania komunistycznej władzy, która prześladowała Kościół i chciała go sobie podporządkować. Tę odpowiedź Prymas Wyszyński przekazał władzy. Wkrótce potem został aresztowany. A Kościół pod jego przewodnictwem stał się ostatnią ostoją niezależności wobec władz PRL-u. Nie ma też wątpliwości, że to dzięki sile Kościoła w Polsce, który przetrwał okres stalinizmu, mogliśmy mieć papieża Polaka.

Zobacz więcej