Polityczny testament Lecha Kaczyńskiego

Lech Kaczyński przedefiniował rolę Polski w Europie. W czasie swojej prezydentury wziął na siebie odpowiedzialność lidera regionu. Rozpoczął działania na rzecz bezpieczeństwa energetycznego kraju i stworzył model nowoczesnego patriotyzmu. Jego polityczny testament jest dziś realizowany.

Zobacz więcej