Hiszpania: Spór o wartości

Rośnie napięcie między byłymi wojskowymi a socjalistycznym rządem Hiszpanii. Generałowie uważają, że zagrożona jest demokracja i jedność kraju, bo władze narzucają ideologię wbrew woli obywateli i nie radzą sobie z kryzysem.

Zobacz więcej