Francja: Ograniczenia dyskryminują katolików

Francja zamierza znieść limit osób przebywających w kościołach. Dotychczas było to 30 osób. Nie jest to jednak efekt planu łagodzenia obostrzeń, a skargi tamtejszego Episkopatu, biskupa Paryża, oraz katolickich wiernych. W odpowiedzi na te skargę - Rada Stanu uznała limit za nieproporcjonalny i dyskryminujący.

Zobacz więcej