"Wiadomości" ujawniają dowody patologii

Sędzia Beata Morawiec jest jedną z twarzy walki z reformą sądownictwa. Morawiec kwestionuje też funkcjonowanie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, której zadaniem jest walka z patologią w wymiarze sprawiedliwości. To właśnie ta Izba zajmie się w poniedziałek wnioskiem prokuratury o uchylenie immunitetu sędzi Morawiec. Dziennikarze "Wiadomości" dotarli do szokujących zeznań świadków, które wskazują na to, że Morawiec wykorzystywała stanowisko i wpływy w polskich sądach do prowadzenia przestępczej działalności.

Zobacz więcej