Rozmowy ponad podziałami

Białoruś powinna być państwem suwerennym, wolnym i demokratycznym. Tak wspólnie ocenili politycy wszystkich ugrupowań sejmowych podczas rozmów z przedstawicielami rządu. W Kancelarii Premiera odbyło się ponadpartyjne spotkanie w sprawie działań Polski wobec Białorusi.

Zobacz więcej