Za krzewienie wiary i czyny

"Za wielkie zaangażowanie i głoszenie prawdy bez względu na koniunkturę polityczną" ale przede wszystkim za to, co robią - arcybiskup Marek Jędraszewski i ksiądz profesor Waldemar Cisło odebrali nagrodę imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego. Uroczystość odbyła się podczas naukowej konferencji na Katoalickim Uniwersytecie Lubelskim.

Zobacz więcej