"Nadzwyczajna kasta" chce chaosu w sądach?

Kontrowersyjny, ale padają też mocniejsze słowa po wyroku Izby Pracy Sądu Najwyższego, który włączając się w obecny spór kwestionuje bezstronność i niezawisłość Krajowej Rady Sądownictwa. Sędziowie orzekający powołali się na niedawny wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, ale zapomnieli lub chcieli zapomnieć, że to prawo polskie jest nadrzędne wobec prawa unijnego.

Zobacz więcej