Ojcowie na medal

Świadomie wybrali ojcostwo. Chcą odgrywać tę rolę mądrze i skutecznie. Co roku kilkuset ojców spotyka się bez żon i dzieci, by wzajemnie udzielić sobie rad i dyskutować jak uniknąć błędów w wychowaniu dzieci.

Zobacz więcej