Poznamy pełny wykaz lotów VIP-ów?

Marcin Horała i Paweł Lisiecki złożyli wniosek do Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w Warszawie o informacje dotyczące wszystkich lotów o statusie HEAD. Zdaniem polityków Prawa i Sprawiedliwości - Polacy mają prawo do informacji o wszystkich lotach.

Zobacz więcej