Widmo spowolnienia oddala się

Jednak nie będzie spowolnienia gospodarczego w tym roku. Po lepszym od oczekiwań pierwszym kwartale, ekonomiści rewidują swoje wcześniejsze prognozy. Niektórzy zakładają utrzymanie pięcioprocentowego tempa wzrostu PKB, co jeszcze kilka miesięcy temu, wydawało się niemożliwe.

Zobacz więcej