Priorytety polskiej polityki zagranicznej

W Sejmie - o priorytetach polityki zagranicznej polskiej dyplomacji w 2019 roku. Minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz, mówił między innymi o tym jak silna gospodarka przekłada się na wzrost znaczenia Polski na arenie międzynarodowej. Wśród celów rządu, wymienił dorównanie najbardziej rozwiniętym państwom Unii Europejskiej.

Zobacz więcej