Inwestycje w zdrowie Polaków

Dodatkowe 650 milionów złotych na poprawę dostępności do świadczeń zdrowotnych i wzrost finansowania szpitali, w tym szpitali powiatowych. Pieniądze zrekompensują, między innymi wydatki, jakie szpitale ponoszą na wynagrodzenia personelu medycznego i zakup nowoczesnego sprzętu.

Zobacz więcej