Czasy się zmieniają, metody bez zmian

Rząd Jana Olszewskiego był pierwszym po II wojnie światowej gabinetem pochodzącym z wolnych wyborów. Przetrwał zaledwie pół roku. Został odwołany w nocnym głosowaniu, a przez następne dwie i pół dekady Polską rządzili uczestnicy wydarzeń tak zwanej "nocy teczek".

Zobacz więcej