Kara śmierci za ukrywanie Żydów

Niemcy cały teren getta zrównali z ziemią. Po żydowskich mieszkańcach stolicy, nie miał prawa zostać nawet ślad. A przecież przed wojną stanowili oni 1/3 ludności Warszawy. Po 1939 Polska była jedynym krajem, w którym śmiercią karano każdego, kto ukrywał lub pomagał Żydom. A mimo takiego terroru, tych którzy zdecydowali się wspierać sąsiadów, były tysiące.

Zobacz więcej