Polski sen Ukraińców

Od 200 do 300 tysięcy rocznie - według ekonomistów NBP tylu pracowników z Ukrainy będzie napływać na polski rynek pracy. Między innymi na temat szans i ryzyk związanych z imigracją zarobkową naszych wschodnich sąsiadów dyskutowano podczas Forum Europa-Ukraina w Jasionce koło Rzeszowa.

Zobacz więcej