Tropieni, brutalnie torturowani i zabijani

Żołnierzy Wyklętych więziono w nieludzkich warunkach. W zawilgoconych i zatłoczonych piwnicach czekali na wyrok, który nie miał nic wspólnego ze sprawiedliwością i prawem. Ich honor i miłość do Ojczyzny właśnie tam, w ubeckich katowniach, były wystawiane na najcięższą próbę.

Zobacz więcej