Wielka szansa na sprawność

Europejska Agencja Leków w przyspieszonym trybie zarejestrowała pierwszy na świecie lek na rdzeniowy zanik mięśni. Terapia powstrzymuje rozwój choroby, która prowadzi do całkowitej niepełnosprawności. W Polsce korzysta z niej na razie kilkanaścioro dzieci w ramach specjalnego programu wczesnego dostępu do leku.

Zobacz więcej