Polska obnażyła unijne standardy demokracji

Donald Tusk zyskał poparcie wszystkich, poza Polską, krajów wspólnoty. Choć Beata Szydło podkreślała w Brukseli, że dla wzajemnego szacunku i poczucia wspólnoty, zdanie każdego członka Unii powinno być uszanowane. Mimo to wielu obserwatorów przyznaje, że Polska i tak osiągnęła swój cel wywołując dyskusję na temat przyszłości Unii Europejskiej. Instytucji, która potrzebuje dużych zmian.

Zobacz więcej