Szansa dla chorych na zanik mięśni

To pierwszy na świecie lek, który osobom z rdzeniowym zanikiem mięśni ma szanse zatrzymać chorobę i poprawić jakość życia. W Polsce nie ma przepisów, umożliwiających chorym wczesny dostęp do leku. Pacjenci i ich rodziny piszą do rządu tysiące listów, by zmienić prawo i dać szanse leczenia - takie, jakie są w innych krajach.

Zobacz więcej