Frankowicz wygrał w sądzie

Precedensowy wyrok w sprawie kredytów we frankach szwajcarskich. Sąd przyznał rację jednemu z kredytobiorców i nakazał wykreślenie z umowy niedozwolonej klauzuli. W efekcie pożyczka okazała się kredytem w złotych, ale oprocentowanym według korzystniejszych stóp frankowych.

Zobacz więcej