Studia polskie w Cambridge

Zainteresowanie rośnie, ale może zabraknąć pieniędzy. Studia Polskie w Cambridge szukają źrodeł finansowania, aby na jednej z najbardziej prestiżowych uczelni na świecie, mogły przez kolejne lata uczyć o Polsce. Dziś przedstawiciele Uniwesytetu spotkali się z przedsiębiorcami.

Zobacz więcej