"Telewizja Polska Spółka Akcyjna przeprasza Pana Bartosza Sadowskiego, za wykorzystanie bez jego wiedzy i zgody utworu jego autorstwa w postaci fotografii przedstawiającej Pana Jana Kulczyka, opublikowanego podczas emisji dwóch głównych wydań „Wiadomości” – w dniu 21 lutego oraz w dniu 22 lutego 2020 roku w programie TVP 1, jak również w wersji elektronicznej aktualnie dostępnej pod adresem: https://wiadomosci.tvp.pl z naruszeniem osobistych i majątkowych praw autorskich Pana Bartosza Sadowskiego"