Kolejni świadkowie przed Komisją Weryfikacyjną

Trwa kolejna rozprawa Komisji Weryfikacyjnej. Dziś badany jest cały proces warszawskiej reprywatyzacji, a nie poszczególnych nieruchomości. Tymczasem stołeczny Ratusz chce zablokować prace komisji i pyta unijny Trybunał Sprawiedliwości o legalność działania zespołu.

Zobacz więcej