Obłuda i hipokryzja Brukseli

W Hiszpanii policja tłumi protesty i aresztuje katalońskich polityków - rzekomo w obronie demokracji. Niespokojnie jest też we Francji, gdzie nasilają się protesty przeciw reformie prawa pracy. Mimo oczywistego łamania demokratycznych standardów, Unia Europejska nie wszczyna jednak procedury ochrony praworządności, tak jak zrobiła to wobec Polski. Zamiast tego , chwali decyzje władz w Paryżu i Madrycie.

Zobacz więcej