Sukces Polski przed unijnym szczytem

Jest wstępny projekt wspólnej deklaracji, która w sobotę ma być przyjęta na szczycie w Rzymie. Jak potwierdziły "Wiadomości", unijni negocjatorzy uwzględnili nasze postulaty dotyczące m.in zwiększenia roli parlamentów narodowych w procesie podejmowania unijnych decyzji. Co oznacza, że - wbrew opinii opozycji - Polska ma sojuszników w procesie reformowania Unii. Wspólnoty, którą 60 lat temu zapoczątkowało podpisanie Traktatów Rzymskich.

Zobacz więcej