Nasila się napływ migrantów do Włoch

Nasila się napływ migrantów do Włoch. Na wybrzeże docierają często małymi łodziami. W tym roku od stycznia przypłynęło około 10 tysięcy osób.

Zobacz więcej