Debata w ONZ pod przewodnictwem Polski

Debata na temat przestrzegania międzynarodowego prawa humanitarnego, podczas konfliktów zbrojnych, odbyła się w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Przewodniczył jej Minister Spraw Zagranicznych, Jacek Czaputowicz.

Zobacz więcej