Pokoje zagadek muszą być bezpieczne

Escape Roomy po nowemu. W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych odprawa, na której omówiono zmiany w ich funkcjonowaniu. Teraz każdy, kto zechce otworzyć pokój zagadek, będzie musiał między innymi dostarczyć ekspertyzę, dotyczącą zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Zobacz więcej