Odstrzał dzików w ramach walki z ASF

Będzie wydane zalecenie, by myśliwi nie strzelali do ciężarnych loch i tych prowadzących młode. Dziś minister Henryk Kowalczyk przekaże te zalecenia Polskiemu Związkowi Łowieckiemu. Przeciw odstrzałowi dzików protestowali politycy opozycji i ekolodzy.

Zobacz więcej