Polska nie zgadza się na dyktat Brukseli

Polska i Węgry złożyły skargę przeciwko Komisji Europejskiej do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Chodzi o przepisy dyrektywy dotyczącej wysokości płac pracowników delegowanych.

Zobacz więcej