Państwa NATO zwiększą budżety obronne

Dyskusję na zakończonym dzisiaj szczycie NATO zdominowała kwestia zwiększenia wydatków na obronność. Wciąż zbyt wiele państw Sojuszu, przeznacza na ten cel za mało pieniędzy. Wkrótce ma się to zmienić, co leży także w polskim interesie. Na razie Polska należy do niewielkiej grupy państw, które wywiązują się ze swoich zobowiązań.

Zobacz więcej