Pamięć o polskich bohaterach ratujących Żydów

W Bernie odsłonięto dziś tablicę upamiętniającą polskich dyplomatów Juliusza Kuhla i Konstantego Rokickiego, którzy ratowali ofiary Holokaustu.

Zobacz więcej