144. rocznica urodzin Wincentego Witosa

Jest jednym z ojców polskiej niepodległości, działacz Stronnictwa Ludowego i trzykrotny premier - Wincenty Witos. Urodził się 144 lata temu. Walczył z zaborcą austriackim i pruskim, nie uległ Niemcom i Sowietom. Twórcę ruchu ludowego wspominano dziś w jego rodzinnej miejscowości.

Zobacz więcej