Bunt w szeregach totalnej opozycji

Protest opozycji przeciwko... opozycji. Kilkuset członków i sympatyków organizacji lewicowych i feministycznych manifestowało przed Sejmem swoje niezadowolenie z decyzji Sejmu o odrzuceniu projektu ustawy, liberalizującej prawo do aborcji. Dostało się - przede wszystkim - Platformie Obywatelskiej i Nowoczesnej, których część posłów albo wstrzymała się od głosowania, albo zagłosowało przeciwko dalszym pracom nad projektem ustawy.

Zobacz więcej