Polska pomaga uchodźcom na Bliskim Wschodzie

Polska pomaga uchodźcom tam gdzie pomoc jest najefektywniejsza. Na miejscu. W miastach najbardziej zniszczonych przez wojnę i w obozach dla uchodźców. Pieniądze, żywność i leki pomagają przetrwać ofiarom wojen i prześladowań. Trafiają przede wszystkim do rodzin.

Zobacz więcej