Nowe dowody przeciwko Niemcom

Parlamentarny zespół do spraw reparacji wojennych, otrzymał właśnie nowe cenne archiwalne materiały dokumentujące część strat z czasu II wojny światowej. To kilometry taśmy filmowej, które zostaną wykorzystane w opracowaniu raportu podsumowującego wszystkie szkody, które wyrządziły nam nazistowskie Niemcy.

Zobacz więcej