Ogromny potencjał polskiej gospodarki

Niezależnie od zmian, Polska gospodarka ma potencjał, by wznieść się na znacznie wyższy poziom - przekonują o tym przedsiębiorcy i ekonomiści, którzy przypominają też nasze ostatnie sukcesy. Ale i wskazują równocześnie, że do awansu przyczyniłaby się nie tylko deklaracja, ale i działania, które rozwój postawiłyby w centrum zainteresowań przyszłego rządu.

Zobacz więcej